مالتی پلکسر صوت و دیتا (VDMA-13) جهت افزایش ظرفیت PLC های آنالوگ

مقدمه و اطلاعات کلی :

یکی از اهداف  توسعه شبکه های مخابراتی افزودن تعداد کانالهای صوت و دیتا می‌باشد که معمولاً از طریق افزایش پهنای باند و به تبع آن افزایش نرخ بیت ارسالی صورت می‌پذیرد. اما در مواردی که افزایش پهنای باند مستلزم اضافه کردن یا جایگزینی تجهیزات مخابراتی و تخصیص فرکانسهای جدید که هزینه زیادی دارد بوده یا اینکه با محدودیتهای اعمال شده از سوی استاندارد مواجه باشد، فشرده سازی و مالتی پلکسینگ از روشهای مؤثر برای ارائه سرویس به تعداد بیشتر کانال می‌باشد.

PLC های آنالوگ موجود با ۴KHz پهنای باند قادر به ارائه سرویس به یک کانال صوت و یک کانال دیتا با نرخ ۶۰۰bps می‌باشند هم اکنون در برخی پستها مساله جمع آوری چندین دیتای Scada و انتقال آنها از طریق یک عدد PLC آنالوگ مطرح می‌باشد که می‌بایست به ازای هر دو پورت دیتای ۶۰۰ bps یک لینک PLC آنالوگ اختصاص داده شود. حال آنکه باداشتن امکانات دستگاه مالتی پلکسر در کنار یک عدد مودم باند پایه استاندارد، تعداد لینکهای PLC مورد نیاز کاهش خواهد یافت. خصوصا با توجه به آنکه در بسیاری از پستها، تجهیزات PLC آنالوگ نصب شده است، نیاز به افزایش ظرفیت با استفاده از یک سیستم مالتی پلکسر مرتفع می گردد.

دستگاه مالتی پلکسر صوت و دیتا( VDMA-13) توانایی افزایش ظرفیت PLC های آنالوگ را به سه خط صوت و هشت کانال دیتا با حداکثر نرخ ۱۲۰۰bps در پهنای باند ۴KHz دارا می باشد.

در سیستم مالتی پلکسر صوت و داده( (VDMA-13، از تکنیک فشرده سازی صوت استفاده شده است. این سیستم قابلیت سرویس دهی بصورت مشترک (Slic) و ترانک های ۲W، ۴W و ۶W را دارا می باشد. همچنین پورتهای دیتا با حداکثر ظرفیت ۱۲۰۰ bps بصورت آسنکرون امکان ارسال و دریافت دیتا با استفاده از برنامه های استاندارد پورت سریال را دارد.

مشخصات این سیستم از قبیل تنظیمات مودم ، نحوه سرویس دهی خطوط صوت و پروتکل هشت خط دیتا از طریق نرم افزار واسط کاربر قابل تنظیم است.

طراحی این سیستم مطابق با بخش باند پایه از استاندارد IEC495 است. تستهای عملکردی مطابق با استاندارد فوق   و  همچنین تستهای ESD ، EFT و Insulation Withstand را مطابق با سطح مورد نظر در استاندارد IEC 60495 و  تستهای محیطی و شرایط حمل و نقل  با موفقیت پشت سر گذاشته است

ویژگی های اصلی:

 • دارای سه خط صوتی که از بین حالتهای زیر انتخاب می‌شود :
  • دو خط مشترک یا Subscriber
  • یک خط ترانک دو سیم یا ۲W
  • دو خط ترانک شش سیم یا ۶W
  • یک خط ترانک چهار سیم یا ۴W
 • دارای هشت پورت دیتای آسنکرون با حداکثر نرخ ۱۲۰۰ bps بصورت دیجیتال (RS232) و آنالوگ (FSK)
 • تنظیم کلیه پارامترهای سیستم بصورت نرم افزاری شامل :
  • تنظیم نحوه سرویس دهی خطوط صوت
  • تنظیم مربوط به پورتهای دیتا
  • تنظیم مربوط به مودم باند پایه
 • ادغام اطلاعات صوت و دیتا بصورت TDM
 • اولویت بندی ارسال اطلاعات متناسب با نرخ بیت ارسالی
  • در نرخ های ۲۴ K-28.8 Kbps کلیه خطوط صوت و دیتا ارسال می شوند.
  • در نرخ های ۲K-21.6 Kbps، دو خط صوت و کلیه خطوط دیتا ارسال می شوند.
  • در نرخ های ۴K-16.8 Kbps یک خط صوت و کلیه خطوط دیتا ارسال می شوند.
  • در نرخ های پائین تر از ۷.۲Kbps ، ارتباط قطع می گردد.
 • Rack Mounted